УСЛУГИ

Принципи в работата:

Гарантирам конфиденциалност на цялата информация на клиента, която касае случая, по който се работи.

Съгласно българското законодателство адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

От практиката ми се показва, че за постигане на по- добри резултати, при самото възлагане на работата от клиента е необходимо да бъде дадена пълна информация по конкретния случай.

С клиента се поддържа регулярна връзка, за да бъде много добре информиран за развитието на делата му и лоялни взаимоотношения.

Необходимо е клиентът своевременно да информира за промяна на намеренията си или при промяна на обстоятелствата по случая.

ЗА НАС

Адвокат
Елка Делчева


Член на Софийска адвокатска колегия.


Виж повече

В кантората се предлагат устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото, както и процесуално представителство.

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.

За да спестя Вашето време, кантората работи и с Нотариус.

Адвокатската кантора предоставя правна помощ, процесуално представителство и консултантски услуги в голям обхват на правото.