ЗА НАС


Адвокат Елка Делчева
Член съм на Софийска адвокатска колегия.

Завършила съм през 2001г. Югозападен университет гр. Благоевград - юридически факултет, специалност право.
От 2001-2002г. практикувах като съдебен кандидат в Кърджалийски окръжен съд, Кърджалийски районен съд, следствена служба, прокуратура и съдебно изпълнителна служба.

Работила съм в "Електроразпределение- Пловдив" ЕАД, като юрист, занимавах се с всички сфери на енергетиката /Присъединяване, строителство и строителни линии, изготвяне и становища по договори за доставка на ел. енергия, наемни отношения на дружеството, габарити, сервитути и др./

През 2003г. специализирах в областта на метрологичния контрол /"Изисквания за метрологичен контрол" към "ТЕЦ Марица-Изток 2"/.

Упражнявах професията си при НК "ЖИ" София в областта на Търговски закон, Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, Закон за обществени поръчки, Закон за енергетиката, Закон за железопътния транспорт, Наказателен кодекс, Закон за устройство на територията, Административно процесуален кодекс, Кодекс за застраховането, Данъчно осигурителен процесуален кодекс, Закон за геодезия и кадастър и др. /обществени поръчки, трудови правни въпроси, наемни отношения, сигнализация, телекомуникации и енергетика и др./ .

АДВОКАТСКА КАНТОРА
"ЕЛКА ДЕЛЧЕВА"ПИШЕТЕ НИ