УСЛУГИ


В кантората се предлагат устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото, както и процесуално представителство пред Районен съд, Окръжен съд, Софийски градски съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд, Върховния административен съд на територията на Република България. За да спестя Вашето време, кантората работи и с Нотариус.

Кантората предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.